Yazı etiketlendi ‘kamu borcu’

Türkiye Dış Borçta 38. Oldu

Türkiye Dış Borçta 38. Oldu

McKinsey Global Institute’ün şubat ayında yayınladığı Borç analizine göre Türkiye’nin kamu, özel sektör ve hane halkı borçlarının toplamının gayrisafi yurt içi hasılaya oranında dünyanın en borçlu 38. ülkesi oldu.

McKinsey’in araştırmasında ilk sırayı %400 ile Japonya aldı. Rapora göre Japonya’nın son 7 yıllık dönemdeki borçlarının artışının neredeyse tamamı devlet kaynaklı olurken , hane halkı borcu ise çok az bir miktar olsa da geriledi.

Listenin ikinci sırasını %390 ile İrlanda oluşturdu. İrlanda da devlet…